עיצוב חזותי

Yosef

עיצוב חלון ראווה

Roladin

מיצב תקרה של פרחים ועלים מנייר

Ipuro

מיצב פרחי נייר גדולים 

Ice Cube

עיצוב סט צילום לקטלוג החורף